Primera trobada – 19 d’abril de 2009

Hola!

Salutacions d’Info per Acció.

Durant el Mercat d’Intercanvi en la Plaça de la Virreina el 22 de març d’enguany, vam intercanviar còpies de faxímils de finals del segle XIX i principis del XX amb la gent que va visitar el mercat que a canvi estava interessada a unir-se a les nostres accions per aquest projecte. La primera trobada va ser el passat diumenge 19 d’abril a les 12 del migdia en els Jardinets de Gràcia, enfront de l’obelisc conegut com “el Llapis” situat en la plaça Juan Carles I (Jardins de Salvador Espriu cantonada Diagonal).

El nostre objectiu és recordar que durant la revolució de 1936 per aquest lloc va passar la Columna Durruti, que s’havia reunit en el Passeig de Gràcia, rumb al front d’Aragó. El lema de la nostra trobada de 15 minuts serà: “Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones”.

Aquesta trobada serà el punt de partida per a una sèrie d’activitats relacionades amb la història llibertària del barri de Gràcia que culminaran al maig amb un recorregut a peu per aquests llocs.

Aquesta acció, que compta amb el suport de la Xarxa d’Intercanvi de Gràcia i l’Ateneu Rosa de Foc, serà també un recordatori del company anarquista i veí del barri Abel Paz, escriptor i historiador, biògraf de Buenaventura Durruti, mort dilluns passat 13 d’abril de 2009 a l’edat de 87 anys. Al costat d’ell treballàvem en aquest projecte.

Per a acabar, una cita d’Abel Paz extreta d’una entrevista realitzada en 1997:

Sóc anarquista i ser anarquista és ser una persona coherent (pau espiritual, la tranquil·litat, el camp, treballar el menys possible, el suficient per a poder viure, gaudir de la bellesa, del sol. Gaudir de la vida amb majúscules, ara es viu en minúscules). Tenir una conducta personal. Portar les idees a la pràctica al màxim, sense esperar que hi hagi una revolució. Això es pot fer ara. És una concepció filosòfica, és un estat d’esperit, una actitud davant la vida. Penso que aquesta societat està molt mal organitzada, tant socialment, com políticament, com econòmicament. Cal canviar-ho tot. L’anarquisme invoca una vida completament diferent. Tracta de viure aquesta utopia una mica cada dia.

¡Hola!

Saludos de Info por Acción.

Durante el Mercado de Intercambio en la Plaza de la Virreina, intercambiamos copias de faxímiles de finales del siglo XIX y principios del XX con la gente que visitó el mercado y que a cambio estaba interesada de unirse a nuestras acciones para este proyecto. El primer encuentro fue el domingo 19 de abril a las 12h del mediodía en “els Jardinets” de Gracia, frente al obelisco conocido como “el Lápiz” ublicado en la plaza Juan Carlos I (Jardines de Salvador Espriu esquina Diagoal).

Nuestro objetivo es recordar que durante la revolución de 1936 por ese lugar pasó la Columna Durruti, que se había reunido en el Passeig de Gràcia, rumbo al frente de Aragón. El lema de nuestro encuentro de 15 minutos será: “Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones”.

Este encuentro será el punto de partida para una serie de actividades relacionadas con lahistoria libertaria del barrio de Gracia que culminarán en mayo con un recorrido a pie por esos lugares.

Esta acción, que cuenta con el apoyo de la Red de Intercambio de Gracia y el AteneoRosa de Foc, será también un recordatorio del compañero anarquista y vecino del barrio Abel Paz, escritor e historiador, biógrafo de Buenaventura Durruti, fallecido el pasado lunes 13 de abril a la edad de 87 años. Junto a él trabajábamos en este proyecto.Para terminar este mail una cita de Abel Paz sacada de una entrevista realizada en 1997:

Soy anarquista y ser anarquista es ser una persona coherente (paz espiritual, la tranquilidad, el campo, trabajar lo menos posible, el suficiente para poder vivir, disfrutar de la belleza, del sol. Disfrutar de la vida con mayúsculas, ahora se vive en minúsculas). Tener una conducta personal. Llevar las ideas a la práctica al máximo, sin esperar que haya una revolución. Eso se puede hacer ahora. Es una concepción filosófica, es un estado de espíritu, una actitud ante la vida. Pienso que esta sociedad está muy mal organizada, tanto socialmente, como políticamente, como económicamente. Hay que cambiarlo todo. El anarquismo invoca una vida completamente diferente. Trata de vivir esta utopía un poco cada día.