8. Carrer de la Culebra, detenció de Teresa Claramunt, 1986.

El carrer de la Culebra es diu actualment carrer de Francisco Giner. La seva història anarquista està estratament lligada a la del carrer Aurora, avui dia carrer de Mozart.

Per a més informació veure secció 7. Carrer Aurora, anarquistes a finals dels segle XIX.