13. Carrer Argüelles, centre anarquista Ateneu Obrer, 1891.

En el número 3 del carrer Argüelles, avui carrer del Terol (cantonada amb Torrent de l’Olla), es trobava l’Ateneu Obrer. No hi ha molta informació sobre el local en sí, tot i que apareix sempre relacionat amb publicacions, trobades o discussions anarquistes.

Se suposa que aquest centre, que alguns anomenaven casino, era a on es trobaven per discutir els anarquistes italians Errico Malatesta i Paolo Schicchi.

Va ser també les oficines de la publicació El productor, edició de 1901, a càrrec de Leopold Bonafulla i Teresa Claramunt, entre el 29 de novembre de 1902 i el 1 d’agost de 1903, la tercera època d’aquest publicació.

A partir de 1905 va publicar-se una quarta època en la mateixa adreça, tot i que van haver-hi molts problemes amb la policia i va ser segrestat en nombroses ocasions. A la publicació Hasta Otra, n.5 del 13 de maig de 1905, s’explica en un llarg article la visita de la policia en segrestar l’edició d’El Productor; l’article en qüestió s’intitolava El secuestro de El Productor, i es fa referència al n.17 del 5 d’agost de 1905.

El n.47 de El Productor, correspondiente a esta semana ha dejado de publicarse debido al quebranto producido por la denuncia y recogida del n.46.

La repressió i la sèrie de fallides econòmiques a què estaven sotmesos els seus directors provocarien la seva desaparició gairebé de seguida.

L’any següent, en la mateixa adreça, els incombustibles davant el descoratjament Leopold Bonafulla i Teresa Claramunt van començar a publicar El Productor Literari, edició de 1906. Després que va ser tancat per la censura, els mateixos van editar Páginas Libres, edició de 1907, al mateix carrer Argüelles núm. 11 1er 2a (veure 10. Carrer de Mariana Pineda, màrtir liberal i republicana, 1831.).