21. L’escola racionalista, 1936.

En una de les torres del carre de l’Encarnació va tenir seu entre els anys 1936–1937 una de les escoles racionalistes del projecte del C.E.N.U.

L’agost de 1936 el C.E.N.U. (Consell de l’Escola Nova Unificada) va donar a conéixer un llibret de petit format on es publica el decret de l’Escola Nova Unificada que suposa la posada en marxa oficial del projecte d’ensenyament de l’Escola Nova Unificada. El projecte de l’Escola Nova va ser realizat i dirigit per Joan Puig Elías amd la col·laboració de Joan P. Fàbregas, Serra Hunter, Joan Hervàs i Soler, Joan Aleu i Botxaca i Josefa Uriz i Pi.