25. Carrer Vista Alegre, “La Justicia Humana”, 1886.

Quinzenal anarcocomunista de tiratge irregular publicat entre el 18 d’abril i el 25 de novembre de 1886. Considerat el primer òrgan anarcocomunista d’Espanya. L’adreça per a enviar-hi correspondència que apareix en el colofó és Vista Alegre núm 13, 1er, Gràcia (actualment el carrer Vista Alegre porta el nom d’Argentona). A aquesta adreça es va a traslladar el comitè de redacció a partir del núm 8. El gerent era Francisco Pagés, Jaume Clará apareix com a responsable, però els seus fundadors i redactors principals eren sense cap dubte Emili Hugas i Martí Borràs Jover. Emili Hugas va ser un dels organitzadors i actiu participant del Primer Congrés Obrer Espanyol de 1870 realitzat a Barcelona, on es va fundar la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola en les comissions “La cooperación, presente y futuro” i “Actitud de la clase obrera frente a la política”. Era veí de Gràcia i se suposa que vivia en el carrer de la Culebra (avui carrer Francisco Giner). El núm 8 d’aquesta publicació és molt interessant ja que realitza moltes referències a la publicació El Condenado, relatant la seva història a més d’explicar les divergències que els separen dels anarcocol·lectivistes. Va ser prohibit el desembre de 1886 a causa dels seus articles crítics contra el govern.