26. “El Productor”, 1887.

El Productor va ser una de les primeres publicacions anarquistes, de tendència anarcocol·lectivista, potser la que va tenir major conitnuitat. Subtitulat Diario Socialista a partir de 1887 i Periódico anarquista des de 1890 i de tendència anarcocol·lectivista Va aparèixer entre febrer de 1887 i juliol de 1890 quan les impremtes, pressionades pel govern, es van negar a editar-lo. El comitè de redacció va tenir moltes adreces en aquests tres anys. Els corresponsals i responsables a Gràcia van ser molt importants i apareixien en el colofó de la publicació, eren Bienvenido Matheu, Travessera 30, botiga i Magin Nuvell, Torrijos 2, botiga.

El Productor era l’òrgan de les societats obreres de Barcelona, va ser fundat en el Centre Obrer Barceloní per un grup del qual formaven part entre altres Antoni Pellicer, Anselmo Lorenzo i Rafael Farga, fundadors al seu temps d’Acracia, Josep Llunas i Pujals fundador de La Tramontana, editada en català,També hi col·laboraven Ricardo Mella, Soledad Gustavo, Maria Montseny, S. Suñé, J. López Montenegro.

En 1890 va ser prohibit però va tornar a aparèixer en 1901 a càrrec de Leopold Bonafulla en col·laboració amb Teresa Claramunt, estant la redacció en el mateix domicili a on es trobava La Societat Progressiva Femenina, recordem que Teresa Claramunt era una de les fundadores i responsables de La Societat Progressiva Femenina, inicialment al carrer Sèneca núm 2 i posteriorment al carrer Torrijos núm 7 a partir de 1900 i fins el 1920.

Segons Abel Paz un dels fundadors d’El Productor va ser un sabater que vivia en la Plaça del Diamant. Aquest fet no l’hem pogut corroborar encara que és possible que sigui Matheu o Nuvell. La publicació va tenir estretes relacions amb L’Havana i Buenos Aires des d’on s’enviaven col·laboracions (Enrique Roig San Martín, José Carrer Campos) i on es van fundar publicacions amb el mateix nom.

···

El dia de la nostra passejada, 17 de maig de 2009, aprofitant la parada a la Plaça del Diamant, Pau Riba ens va presentar el seu llibre Nosaltres els terroristes (aquí pots llegir i imprimir la versió online a la web de Paper de Vidre) i ens va oferir un recital de poemes del seu llibre Màximes maximalistes.