12. L’Arbre de la Llibertat.

L’any 1869 s’hi va plantar al bell mig de la Plaça del Sol (urbanitzada el 1840 en els antics terrenys de Joaquim Mas) un cedre que va donar un ràpid protagonisme a la plaça. Aquest cedre es coneixia popularment sota el nom de L’Arbre de la Llibertat, doncs va ser col·locat per la Junta d’Armament i Defensa de la República; eren els temps iniciats amb la Revolució de Setembre de 1868 (La Gloriosa o La Septembrina) i que havien comportat la caiguda d’Isabel II i la promulgació de la Constitució de 1869.

Amb el temps, l’arbre es va fer malbé i va desaparèixer junt amb la reixa que l’envoltava i el protegia.